[close] • Fathers top10: 2009 EXO
%KittensKittensFather name
7% 13 LOVER OD ELIZY*PL
6% 11 IDOL Miromar*PL
5% 9 TIMON Sagala*PL
4% 8 ANDRE Chocobo*PL
4% 7 ALVARO Milken*PL
4% 7 MARIO LADY BIJOU, CZ
4% 7 FIGARO Samly Curl*PL
3% 6 NEGRO z Kocińca*PL
3% 6 GIFT Witchesland*PL
3% 6 PL*Sepis BARON`S LEGACY