[close] • Fathers top10: 2006 SIA
%KittensKittensFather name
31% 26 AGIP Czardan*PL
15% 13 ANATOLIAN Puszczyk*PL
10% 8 SAN-T-REE CHARMEUR
7% 6 ACCENT PIECUSZEK*PL
6% 5 KO-KOYETTO
5% 4 FLAVIUS ATTILA SIA FELIS, CZ
4% 3 MENTOR Skarabeusz*PL
4% 3 SHONSTAR AL RASHEED
2% 2 BALANTINES di Gattinata*PL
2% 2 UZI Ari-Gan*PL