[close] • Fathers top10: 2022 SPH
%KittensKittensFather name
4% 33 HENIO Kocia Uciecha*PL
3% 25 TAMARIS Amkori Cats*PL
3% 25 JUST MAGIC Aggio Cat*PL
2% 20 P-LACOSTE MIV-SHER
2% 18 KURDE Gymni Gata*PL
2% 18 DOMINIK Mantykora*PL
2% 18 TANARO Devil House*PL
2% 18 GABRIEL Discordia*PL
2% 18 KALVIN TASHI DIAMONDS
2% 16 JOSER EXENTRI