[ index ]

Untitled Document
Polska Federacja Felinologicza -Biuro Rodowodowe

Rodzaje dokumentów

Biuro rodowodowe w Poznaniu rozpoczęło swoja działalność 20.02.2006r. Od tego czasu wydaje 4 rodzaje dokumentów hodowlanych:

1. Rodowody (tylko 5 pokoleń)(LO od 2000, RX od 301)
2. Potwierdzenia nostryfikacji
3. Transfery
4. Dyplomy uzyskania tytułu


Zmiana 2019-07-01
Nowy wzor rodowodu:

Informacje na stronie Felis Polonia >>>
Zmiana 2006-12-25
W związku z wdrożeniem systemu elektronicznej kontroli korespondencji oraz fakturowania wszystkie dokumenty wystawianie przez biuro posiadają kod kreskowy.
Kod zawiera dane potrzebne do identyfikacji kota oraz informacje o typie dokumentu.


Przykład nadruku na rodowód


Rodowody

Najważniejszym dokumentem w Federacji jest rodowód. Jest to jedyny dokument potwierdzający pochodzenie kota oraz jego rasę.
Rodowody otrzymują wszystkie kocięta z miotu a hodowca ma obowiązek zgłosić cały miot (Regulamin Hodowlany FIFe 4.4.1)

Rodowód FPL wydrukowany jest na papierze typu pół-kreda okładka zewnętrzna (projekt Izabela Kurkiewicz) gramatura papieru 150g

Strona wewnętrzna.
Rodowody FPL od 20.02.2006 występują już tylko w wersji pięcio-pokoleniowej (do tego czasu rodowody 4 pokoleniowe były wydawane przez biuro w Warszawie LO od 1 do 1999 i RX od 1 do 300)
Nasz rodowód poza tabela przodków zawiera pełne dane hodowcy, dane kota, numer rodowodu, numer S/N oraz numer mikroczipa (od 2007 obowiązkowy).
Wydrukowany rodowód musi mieć pieczęć czerwoną "Księgi Rodowodowe FPL", pieczęć wypukłą "FPL z kotem" oraz podpis Vice Prezesa ds. Hodowlanych.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed podrabianiem tego dokumentu jest numer S/N.
W połączeniu z numerem rodowodu kota stanowi login i hasło do naszej Bazy Rodowodowej. Za pomocą tych danych można sprawdzić dane kota, które MUSZĄ się zgadzać z tymi na rodowodzie.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, internetowa baza rodowodowa nie zawiera danych hodowców.


Nostryfikacja

Nostryfikacja jest operacją polegającą na wprowadzeniu danych kota urodzonego w innej federacji do Ksiąg Rodowodowych FPL. Dokumentami wymaganymi przy nostryfikacji jest oryginalny rodowód, transfer, oraz wniosek o nostryfikacje.
Potwierdzenie nostryfikacji drukowane jest na papierze samoprzylepnym, prawe dolne pole jest naklejane na rodowód kota.
Z uwagi, ze dokument składa się z 3 części - główna środkowa i 2 dolne (które stanowią osobne potwierdzenia) na dokumencie znajdją się 3 pieczątki (Księgi Rodowodowe FPL) i 3 podpisy Vice Prezesa ds. Hodowlanych.


Transfer

Jest to dokument potwierdzający wykreślenie kota z Księgi Rodowodowej FPL, wymagane przez regulamin w przypadku exportu kota do innej federacji FIFe. Transfery mają czerwoną pieczątkę (Księgi Rodowodowe FPL), pieczęć wypukłą "FPL z kotem" i podpis Vice Prezesa ds. Hodowlanych.
Drukowany jest na papierze białym lepszego gatunku - 160g


Dyplom

Jest to potwierdzenie zdobycia przez kota tytułów. Na dyplomie znajduje się czerwona pieczęć (Księgi Rodowodowe FPL) oraz podpis Vice Prezesa ds. Hodowlanych.
Obsługiwane tytuły:
CH, PR, IC, IP, GIC, GIP, EC, EP, DM, DSM, JW